Metro Station Preobrazhenskaya Square Reconstruction

press to zoom

press to zoom

press to zoom

press to zoom

Company: Natal

Architect: Vladimir Belskiy 

Location: Preobrazhenskaya Poshadj, Moscow 

Project: 2004